Δυναμικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ιστορικό
Επιδόσεις
Ρυθμίσεις Χρήστη
Περιγραφή Μαθήματος
Στα πλαίσια της επιχειρησιακής δράσης «Ψηφιακός αλφαβητισμός: Κατάρτιση και ένταξη στην αγορά εργασίας», υλοποιείται το πρόγραμμα

Hardware/ Software Certification

υπό την αιγίδα τoυ τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ACTA) και την υποστήριξη της Microsoft.Παρακαλώ περιμένετε...