Δυναμικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ιστορικό
Επιδόσεις
Ρυθμίσεις Χρήστη
Τεχνικός Δικτύων CCNA
Τεστ
Πληροφορίες για το τεστ
17 - Routing & Switching - Κεφαλαιο 4Τεστ προετοιμασίας κεφαλαίου 2

Τα περιεχόμενα της 2ης ενότητας αναλυτικά:

2. Routing & Switching Essentials

Introduction to Switched Networks
BAsic Switching Concepts and Configuration
VLANs
Routing Concepts
Inter-VLAN Routing
Static Routing
Routing Dynamically
Single-Area OSPF
Access Control Lists
DHCP

Παρακαλώ περιμένετε...