Δυναμικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ιστορικό
Επιδόσεις
Ρυθμίσεις Χρήστη
Περιγραφή Μαθήματος

Σεμινάριο Microsoft Access

Η Access είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Αποτελεί το αμέσως επόμενο βήμα στη διαχείριση μεγάλης ποσότητας δεδομένων μετά το Microsoft Excel. Είναι το ενδιάμεσο βήμα πριν κάποιος χρήστης ή επιχείρηση προχωρήσει στη μετάβαση σε πιο industrial τύπου βάσεις δεδομένων, όπως η Oracle ή ο Microsoft SQL Server.

Μάθετε να σχεδιάζετε μια βάση δεδομένων ξεκινώντας από τους πίνακές της και τις σχέσεις μεταξύ τους. Συνεχίστε σχεδιάζοντας φόρμες εισαγωγής δεδομένων και ολοκληρώστε την εργασία σας με αναλυτικές αναφορές για τα δεδομένα σας. Στα προχωρημένα μαθήματα ξεφύγετε από τους απλούς οδηγούς σχεδίασης και αυτοματοποιήστε τις εργασίες σας με τη χρήση μακροεντολών.
Παρακαλώ περιμένετε...