Δυναμικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ιστορικό
Επιδόσεις
Ρυθμίσεις Χρήστη
Περιεχόμενα μαθήματος
15 - Εξωτ. αναφορές & Εικόνες

Κάντε ΕΙΣΟΔΟ για να ξεκινήσετε αυτό το Δοκιμαστικό μάθημα.

Στο μάθημα αυτό που είναι αρκετά μεγάλο θα ασχοληθούμε με τρία ξεχωριστά πράγματα. Καλό θα ήταν να γίνουν κάποια μικρά διαλείμματα κατά τη διάρκεια της θεωρίας έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η κατανόησή της.

 

Στη πρώτη ενότητα ασχολούμαστε με εξωτερικές αναφορές. Αυτό είναι η διασύνδεση αρχείων σχεδίου με άλλα σχέδια. Επίσης βλέπουμε τους τρόπους που μπορούμε να βάλουμε εικόνες μέσα στα σχέδιά μας.

 

Στη δεύτερη ενότητα αναφερόμαστε σε αντικείμενα κειμένου. Εξηγούμε τι είναι τα αντικείμενα κειμένου και πώς μπορούν να εισαχθούνε μέσα στο σχέδιό μας καθώς και με ποιους τρόπους μπορούμε να τα τροποποιήσουμε.

 

Τέλος στη τρίτη ενότητα βλέπουμε κάποιες ακόμα εντολές μορφοποίησης και δημιουργίας σχεδίων 

Παρακαλώ περιμένετε...