Δυναμικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ιστορικό
Επιδόσεις
Ρυθμίσεις Χρήστη
Περιεχόμενα μαθήματος
05 - Ιδιότ., προβολές & εντολές

Κάντε ΕΙΣΟΔΟ για να ξεκινήσετε αυτό το Δοκιμαστικό μάθημα.

Στο μάθημα αυτό αλλάζουμε τον τρόπο εμφάνισης των γραμμών στα αντικείμενα των σχεδίων μας, μαθαίνουμε τρία καινούρια είδη σχεδίων και βλέπουμε κάποιες μεθοδολογίες για να παίρνουμε διάφορες πληροφορίες που έχουν σχέση με τα αντικείμενά  μας.

 

Στη πρώτη ενότητα μαθαίνουμε να αλλάζουμε τους τύπους, τα χρώματα και τα πάχη των γραμμών των σχεδίων μας. Με αυτό τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε πολύπλοκα σχέδια τα οποία όμως είναι ευανάγνωστα.

 

Στη δεύτερη ενότητα μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε παραλληλόγραμμα βάσει εμβαδού και διαστάσεων χωρίς όμως να χρησιμοποιούμε απλές γραμμές. Επίσης βλέπουμε τρόπους να δημιουργούμε τόξα χωρίς να βάζουμε και να μορφοποιούμε κύκλους. Επίσης μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε βοηθητικές γραμμές απείρου μήκους τις οποίες ενδεχομένως να τις χρησιμοποιήσουμε σε πολύπλοκα σχέδια

 

Τέλος στη τρίτη  ενότητα μαθαίνουμε πώς μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες για αντικείμενα μέσα σε κάποιο σχέδιό μας. Τέτοιες πληροφορίες είναι εμβαδά, περίμετροι, αποστάσεις και τα λοιπά. 

Παρακαλώ περιμένετε...